UW PROBLEEM

Hoge organische belasting
Verzadiging van uw zuiveringsinstallatie
Externe verwerking van uw organisch afval
Milieubewustzijn en gerelateerde normen

DE OPLOSSING

Schéma Fluid Anyole

Video

ONZE VOORDELEN

VERWERKING

INDUSTRIEEL VLOEIBAAR AFVAL
  • Verlaging van de organische belasting/CZV met minstens 80%
  • Ontlasting van stroomafwaartse zuiveringsstations
  • Naleving van bindende milieunormen

OPWAARDERING

Voor uw bedrijf

Zet uw verwerkingskosten om in rendabele investeringen:

  • Lagere verwerkingskosten
  • Groene energieproductie (elektriciteit en warmte)
  • Circulaire economie (‘Klimaatstrategie’ van Europa 2050)
  • Mogelijke subsidies
Bio méthanisation Fuild Anyole

DE TECHNOLOGIE

Fluid Anyole®-proces

Onze natuurlijke verwerking gebaseerd op biomethanisatie laat u toe om uw organisch industrieel afvalwater op te waarderen.

Ontdek
Fluid Anyole<sup>®</sup>