UW PROBLEEM

Hoge organische belasting
Verzadiging van uw zuiveringsinstallatie
Externe verwerking van uw organisch afval
Milieubewustzijn en gerelateerde normen

DE OPLOSSING

Dankzij ons technologische en natuurlijke Fluid-Anyole®-proces vermindert u de organische belasting van uw afvalwater met minstens 80%.

Ons op biomethanisatie gebaseerde proces maakt biomethaan aan. Dat wordt door een warmtekrachtkoppelingseenheid direct in energie omgezet.

De geproduceerde elektriciteit en warmte voorzien het systeem van energie én produceren gratis elektriciteit voor uw bedrijf.

Schéma Fluid Anyole

Video

ONZE VOORDELEN

VERWERKING

INDUSTRIEEL VLOEIBAAR AFVAL
  • Verlaging van de organische belasting/CZV met minstens 80%
  • Ontlasting van stroomafwaartse zuiveringsstations
  • Naleving van bindende milieunormen

OPWAARDERING

Voor uw bedrijf

Zet uw verwerkingskosten om in rendabele investeringen:

  • Lagere verwerkingskosten
  • Groene energieproductie (elektriciteit en warmte)
  • Circulaire economie (‘Klimaatstrategie’ van Europa 2050)
  • Mogelijke subsidies
Bio méthanisation Fuild Anyole

DE TECHNOLOGIE

Fluid Anyole®-proces

Onze natuurlijke verwerking gebaseerd op biomethanisatie laat u toe om uw organisch industrieel afvalwater op te waarderen.

Ontdek
Fluid Anyole<sup>®</sup>