U hebt een energiebron die niet afhankelijk is van het weer en het klimaat.

U hoeft geen bouwvergunning aan te vragen om uw Anyole-biomethanisatiestation te installeren.

U wordt niet langer achtervolgd door de altijd maar stijgende rekeningen van energieleveranciers.

Voor een installatie van 10kW sluiten we de elektriciteit gewoon op de teller van uw boerderij aan.

REALISATIES

Réalisation

Op basis van onze technologieën om alle landbouwafval (mest, drijfmest, …) te verwerken, bouwden we al verschillende installaties. Op dit moment onderzoeken we verschillende projecten van 10kW tot meer dan 400kW.

Het sterke punt van Anatis: het exclusieve proces om vloeibare effluenten (drijfmest, enz.) te verwerken, dat we ontwikkelden in samenwerking met Eloy.

Ons gepatenteerd Anyole®-proces is een microbiomethanisatieproces van complexe vaste stoffen (dierlijke mest) die we vloeibaar maken.

De doeltreffendheid van het proces steunt op een hydraulisch systeem met gedifferentieerde stromen dat de activiteit van verschillende microbiële consortia stimuleert. Dankzij haar compactheid en modulariteit vraagt de technologie maar een beperkte investering.

Onze producten staan bekend om hun prestaties om drijfmest te verwerken op de boerderij.

Anatis biedt u een eenvoudige en discrete microbiomethanisatie-eenheid aan waarvoor u geen bouwvergunning nodig hebt. Inclusief de ondergrondse Anyole®-tanks, een navergistingszak, een industriële warmtekrachtkoppelingsgroep (1.500 omwentelingen/minuut) met bediening en de aansluitingen voor biogas, elektriciteit en drijfmest.

Vraag naar onze gedetailleerde prijslijst.

DURBUY • ANYOLE® BIOMETHANISATIE-INSTALLATIE
(VOOR DRIJFMEST, VANAF 10 kW ELEKTRISCH VERMOGEN)

Als ideale oplossing voor kleine boerderijen zorgt ze met 10 kW elektrisch vermogen voor de jaarlijkse productie van:

  • 80.000 kWh/jaar elektriciteit
    Dat dekt meer dan uw eigen verbruik.
  • 80.000 kWh/jaar warmte
    Dat komt overeen met 8.000 liter stookolie of 8.000 m3 aardgas. Die warmte kan worden gebruikt om te verwarmen, warm water te produceren of te drogen.

De installatie wordt volledig prefab geleverd in drie delen:

  • De gepatenteerde ANYOLE®-installatie
  • De technische eenheid (warmtekrachtkoppeling, schakelbord en automatisch beheer van de eenheid)
  • De navergistingszak

Aansluiten op een hoogspanningscabine hoeft niet.
De elektriciteit wordt rechtstreeks op de meter van de boerderij aangesloten.

Voor dit type biomethanisatie hebt u geen bouwvergunning nodig.

VIDEO

DE TECHNOLOGIE

Biomethanisatie

Biomethanisatie is een natuurlijk proces waarbij bacteriën methaan produceren.

Ontdek
Anyole<sup>®</sup>