FLUID-ANYOLE®-PROCES

Een winstgevende groene investering die u invoegt tussen uw bedrijf en uw vloeibare lozingen

Een geautomatiseerde, gemakkelijk te onderhouden en op uw bedrijf afgestemde installatie die weinig impact op de omgeving heeft

Een technologisch en natuurlijk proces dat uw afvalwater verwerkt door de organische belasting met minstens 80% te verminderen en het op te waarderen door hernieuwbare energie voor uw bedrijf te produceren.

Zorgt voor een energieoptimalisatie van uw bedrijf

BESCHRIJVING & SCHEMA

We hebben Anatis opgericht om een verwerkingsmethode voor vloeibaar landbouwafval van het type drijfmest te ontwikkelen. Zo hebben we het Anyole®-proces uitgewerkt. Dat is gebaseerd op een hydraulisch systeem met gedifferentieerde stromen (multifase gecombineerd met twee metabole fasen) dat de activiteit van verschillende microbiële complexen stimuleert. Op vraag van de markt hebben we ons Anyole-productassortiment uitgebreid en een nieuw eenvoudig, robuust en modulair proces ontwikkeld: het Fluid-Anyole®-proces.

Het FLUID-ANYOLE®-proces verwerkt industrieel afvalwater uit de voedingsindustrie met anaërobe vergisting (belastingen tussen 500 en 2.500 kg biologisch afbreekbare CZV per dag). Het innovatieve proces is gebaseerd op een hydraulisch regime dat de ontwikkeling mogelijk maakt van een eerste metabole fase waarin de acidogenese gebeurt en een tweede die de methanogenese bevordert. Die aanpak in 2 fasen optimaliseert de metabole activiteit van verschillende gespecialiseerde microbiële niches. Dat vertaalt zich in 5 voordelen:

  • Compactheid (> 10 kg CZV/m3 reactor dag-1)
  • Hoog zuiveringsrendement (> 80%)
  • Meer biogas van hogere kwaliteit
  • Robuuste en gemakkelijke bediening
  • Beperkte ingenomen oppervlakte

Het onderliggende elektrische vermogen varieert van 10 tot 100 kW.