ANYOLE®-PROCES

Anatis biedt u een eenvoudige en discrete microbiomethanisatie-eenheid aan waarvoor u geen bouwvergunning nodig hebt, inclusief de ondergrondse Anyole®-tanks

  • Een navergistingszak
  • Een industriële warmtekrachtkoppelingsgroep (1.500 omwentelingen/minuut) met bediening
  • De aansluitingen voor biogas, elektriciteit en drijfmest

De warmte die door de warmtekrachtkoppeling wordt geleverd, kunt u hergebruiken om warm water of warmte te produceren.

Anyole<sup>®</sup> cuve
NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN VOOR ANAËROBE VERGISTING
Anaërobiose (afwezigheid van lucht)
Temperatuur: rond 37 °C
Een pH tussen 6,6 en 7,6
Een koolstof-/stikstofverhouding die tussen 15 en 30 ligt.
Schema du processus

Is aan die voorwaarden voldaan? Dan wordt biogas geproduceerd dat vooral uit methaan (60% CH4, 40% CO2) bestaat, wat in dit geval een niet-fossiele brandstof is.

Daarna wordt het gas via een WKK-motor omgezet in elektriciteit en warmte.

Naast energie wordt ook digestaat geproduceerd. Dat wordt in de landbouw gebruikt als hoogwaardige bodemverbeteraar of landbouwmest.

Het belangrijkste voordeel van digestaat, bovenop zijn kwaliteiten als voordelige vervanger van meststoffen? De afwezigheid van geur.