Anatis is een industriële groep die uit een tiental gemotiveerde aandeelhouders bestaat. De groep wil in België één van de leiders worden op het gebied van bio methanisering voor kleine (10 kW elektrisch) en middelgrote toepassingen (van 100 tot ca. 1.000 kW elektrisch) op landbouwbedrijven. Hij wilt gestandaardiseerde professionele installaties aanbieden, ongeacht het beoogde vermogen. Bovendien begeleidt Anatis de exploitant tijdens het hele proces: van het indienen van het dossier, de inbedrijfstelling van de installatie tot de exploitatie op lange termijn ervan. Anatis biedt advies en begeleiding voor een continue en probleemloze werking. Dat is wat Anatis onderscheidt van een gewone onderneming.

Anatis verwezenlijkt de droom van iedereen: niet langer afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen en geconfronteerd worden met stijgende brandstofprijzen. Dankzij Anatis kan elke landbouwer, elke ondernemer, elke gemeente maximaal autonoom worden op het niveau van elektriciteit en verwarming. Bio methanisering biedt een zekere en betrouwbare energiebron die bovendien weersonafhankelijk is, 365 dagen per jaar.

BIO-METHANISERING


Bio methanisering is een natuurlijk proces waarbij bacteriën methaan vormen. De bacteriën zetten mest om in een anaeroob milieu (zonder lucht, zuurstof) via de samenwerking van meerdere types microorganismen in drie fasen.

De voorwaarden voor anaerobe vertering zijn:
  • anaerobiose (afwezigheid van lucht)
  • juiste temperatuur (ca. 37°C)
  • een pH tussen 6,6 en 7,6
  • een C/N verhouding (koolstof/stikstof) tussen 15 en 30.
Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn wordt biogas geproduceerd, dat hoofdzakelijk is samengesteld uit methaan (60% CH4, 40% CO2), dat in deze omstandigheden een niet-fossiele brandstof is. Vervolgens wordt het gas via een cogeneratiemotor omgezet in elektriciteit en warmte. Parallel met deze energie-afgifte wordt digestaat geproduceerd, dat het landbouwbedrijf als hoogwaardige meststof inzet. Bovenop al deze grondverbeteringsmiddelen die het bedrijf in staat stellen voordelig meststoffen te vervangen, is digestaat vooral geurloos.

PROJECTEN

Anatis beschikt over de nodige technologieën om alle landbouwafval te verwerken (drijfmest) en heeft reeds verschillende installaties gebouwd en bestudeert momenteel meerdere projecten van 10 kW tot meer dan 400 kW.

De kracht van Anatis schuilt in zijn uniek verwerkingsproces van vloeibaar afval (drijfmest ...) dat ontworpen werd in samenwerking met het bedrijf Eloy Water. Het Anyole® systeem is gepatenteerd en zorgt via micro-organismen voor de biomethanisering van complexe vaste stoffen die vloeibaar gemaakt worden (dierlijke drijfmest). De Anyole® installatie is doeltreffend dankzij een hydraulisch systeem met meerdere gescheiden afvoerleidingen dat de activiteit van verschillende microbiële consortia stimuleert. Dit systeem is compact en modulair waardoor deze technologie geen hoge investeringskosten vereist. Vandaag staan deze producten bekend om hun prestaties in het mestverwerkingsproces op boerderijen.

Zo biedt Anatis een eenvoudige en discrete installatie voor biomethanisering aan die geen bouwvergunning vereist. Het systeem omvat ondergrondse Anyole® tanks, een zak voor postvergisting, een industriële wkk-centrale (met 1.500 toeren/minuut) met zijn regeling en aansluitingen voor biogas, elektriciteit en drijfmest. De wkk-centrale produceert warmte die benut kan worden voor de productie van warm water en/of warmte.

Ontvang een gedetailleerde prijsofferte op eenvoudig verzoek.

PROJECTEN • DURBUY

BIO METHAAN-INSTALLATIES MET ANYOLE®
(VOOR DRIJFMEST, VANAF 5kW ELEKTRISCH VERMOGEN)

Als ideale oplossing voor kleine landbouwuitbatingen, kan een 10 kW installatie een jaarlijkse productie garanderen van:

• 80.000 kWh/jaar elektriciteit, wat meer is dan uw eigen verbruik

• 80.000kWh/jaar warmte, wat overeenstemt met 8.000 liter stookolie of 8.000m³ aardgas, die zorgt voor uw verwarming, warm waterproductie of drogen van het veevoeder, hout... tijdens de zomer.

De installatie wordt geleverd in drie volledig geprefabriceerd delen: het gepatenteerde ANYOLE®, de technische eenheid (warmtekrachtkoppeling, schakelbord en automatisch beheer van de éénheid) en de post-vergistingszak. De elektrische verbinding gebeurt via de schakelkast van de boerderij, zonder nodige verbinding met een hoogspanningscabine.

Dit type bio methaan-installatie vereist geen bouw-vergunningen.

CONTACT


Place Saint Jacques 11 boîte 142
4000 Liège
België

T : +32 495 29 99 89
F : +32 2 345 01 75
E : info@anatis.be